การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ซื้อโปรแกรมเฉพาะด้าน

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๑/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 เมษายน 2557
 • - 23 เมษายน 2557
 • วันพฤหัสบดี, 10 เมษายน 2557

ซื้อรถเครน จำนวน ๑ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๓๐/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 เมษายน 2557
 • - 23 เมษายน 2557
 • วันพฤหัสบดี, 10 เมษายน 2557

ซื้อระบบเปรียบเทียบสัญญาณวิทยุ (Comparator) พร้อมอุปกรณ์

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๙/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 04 เมษายน 2557
 • - 14 เมษายน 2557
 • วันศุกร์, 04 เมษายน 2557

เลื่อนกำหนดวันแข่งขันประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Storage area network (SAN) ขนาด ๑๘ TB จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๓/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 24 มีนาคม 2557
 • - 03 เมษายน 2557
 • วันจันทร์, 24 มีนาคม 2557

ซื้ออุปกรณ์ Storage are network (SAN) ขนาด ๑๘ TB จำนวน ๑ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๗/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มีนาคม 2557
 • - 24 มีนาคม 2557
 • วันศุกร์, 14 มีนาคม 2557

การจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าใต้ดิน ระบบไฟฟ้าส่องส่วางทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๖/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2557
 • - 05 มีนาคม 2557
 • วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2557

การจ้างปรับปรุงสีตู้และอุปกรณ์ตู้จ้ายไฟ ทางพิเศษบูรพาวิถี

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๕/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2557
 • - 05 มีนาคม 2557
 • วันอังคาร, 25 กุมภาพันธ์ 2557

ซื้อรถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ สัญญาณไฟวับวาบและสัญญาณไฟลูกศร จำนวน ๒ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๔/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2557
 • - 03 มีนาคม 2557
 • วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2557

ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบมีช่องว่าด้านหลังคนขับ (CAB) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม เครื่องรับ-ส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ และสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๔ คัน

 • เลขที่ : กพด.ป.๒๓/๕๗
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 06 กุมภาพันธ์ 2557
 • - 17 กุมภาพันธ์ 2557
 • วันพฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2557


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 38 , ผู้ชมทั้งหมด : 7778

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย