การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การจ้างโครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๓

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๐๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 05 กรกฎาคม 2560
 • - 17 กรกฎาคม 2560
 • วันพุธ, 05 กรกฎาคม 2560

การจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สวน สนามหญ้า และตัดหญ้า กำจัดวัชพืชในเขตทางพิเศษฉลองรัช และพื้นที่ปลูกต้นไม้ ต่อเนื่อง ๓ ปี

 • เลขที่ : กพด.ป.๙๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 03 กรกฎาคม 2560
 • - 12 กรกฎาคม 2560
 • วันจันทร์, 03 กรกฎาคม 2560

การจ้างโครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ ๔

 • เลขที่ : กพด.ป.๙๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 30 มิถุนายน 2560
 • - 11 กรกฎาคม 2560
 • วันศุกร์, 30 มิถุนายน 2560

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่องทาง (IPC) ของระบบ ETC และ ATD จำนวน ๓๐ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๙๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 27 มิถุนายน 2560
 • - 05 กรกฎาคม 2560
 • วันอังคาร, 27 มิถุนายน 2560

การซื้อระบบการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลการจราจรอัจฉริยะ (Data Exchange Center) ระยะที่ ๔ พร้อมติดตั้ง

 • เลขที่ : กพด.ป.๙๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 20 มิถุนายน 2560
 • - 28 มิถุนายน 2560
 • วันอังคาร, 20 มิถุนายน 2560

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

 • เลขที่ : กพด.ป.๙๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 14 มิถุนายน 2560
 • - 22 มิถุนายน 2560
 • วันพุธ, 14 มิถุนายน 2560

การซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Fire wall) ETC/MTC พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด

 • เลขที่ : กพด.ป.๙๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 12 มิถุนายน 2560
 • - 20 มิถุนายน 2560
 • วันศุกร์, 09 มิถุนายน 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 3 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 1 , ผู้ชมรายเดือน 55 , ผู้ชมทั้งหมด : 7897

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย