การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (Antenna) จำนวน ๖๔ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๒๐/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 22 สิงหาคม 2560
 • - 30 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560

การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง จำนวน ๒ รายการ

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑๙/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 21 สิงหาคม 2560
 • - 29 สิงหาคม 2560
 • วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๖๓ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑๘/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 18 สิงหาคม 2560
 • - 28 สิงหาคม 2560
 • วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560

การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑๗/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 17 สิงหาคม 2560
 • - 25 สิงหาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2560

การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Workstation จำนวน ๑๒๗ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑๖/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 15 สิงหาคม 2560
 • - 23 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 15 สิงหาคม 2560

การจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑๕/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 11 สิงหาคม 2560
 • - 18 สิงหาคม 2560
 • วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560

การซื้อเครื่องปรับอากาศเพื่อทดแทน/เพ่ิมเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๔๗๗ เครื่อง

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑๔/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 สิงหาคม 2560
 • - 21 สิงหาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษฉลองรัช

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑๓/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 10 สิงหาคม 2560
 • - 21 สิงหาคม 2560
 • วันพฤหัสบดี, 10 สิงหาคม 2560

การจ้างงานปรับปรุงผิวจราจรและรอยต่อ บนทางพิเศษเฉลิมมหานครสายดินแดง-ท่าเรือ (ขาเข้าและขาออก)

 • เลขที่ : กพด.ป.๑๑๒/๖๐
 • วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 08 สิงหาคม 2560
 • - 17 สิงหาคม 2560
 • วันอังคาร, 08 สิงหาคม 2560


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 66 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 40 , ผู้ชมรายเดือน 587 , ผู้ชมทั้งหมด : 9597

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย