การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

อบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (กองนิติการ ฝ่ายกฎหทาย)

491
25 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้จัดการอบรม On The Job Training : OJT ความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และระเบียบ กทพ. ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ กทพ. (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) แก่ผู้บริหารและพนักงานในสังกัดกองนิติการ ฝ่ายกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมี นายรัชดา ผลกระโทก หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

 


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 7724

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.