การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ระบบทะเบียนงานสารบรรณข้อมูลข่าวสารลับอิเล็กทรอนิกส์

449
13 ธันวาคม 2562

✨วันนี้ (13 ธันวาคม 2562) เวลา 9.00-12.00 น. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ ได้จัดการอบรม On The Job Training : OJT ความรู้เกี่ยวกับ การใช้งานระบบทะเบียนงานสารบรรณข้อมูลข่าวสารลับอิเล็กทรอนิกส์ แก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ได้รับมอบหมายความไว้วางใจ ของ กทพ. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเพื่อให้ผู้รับผิดชอบมีความพร้อม ความเข้าใจและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนงานสารบรรณข้อมูลข่าวสารลับอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการนี้ กกด. สผว. และ กรค. ฝสท. จึงได้บูรณาการร่วมกันจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ (จตุจักร)


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 7724

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.