การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2558

884
23 มีนาคม 2558

          เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ จากหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัดกรมวิชาการเกษตร จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมทองกวาว โรงแรมทีเค พาเลช กรุงเทพฯ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 7724

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.