การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร

กรมประมง ประจำปี 2562

620
14 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นายรัชดา  ผลกระโทก  หัวหน้าแผนกวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กองกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักผู้ว่าการ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสัมมนาเรื่อง "การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐" สำหรับเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมประมงส่วนกลาง  เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น ๗ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง กรุงเทพฯ


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 0 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 2 , ผู้ชมรายเดือน 33 , ผู้ชมทั้งหมด : 7724

จัดซื้อจัดจ้าง

Please publish modules in offcanvas position.