การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

การเช่า-ใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษ

คู่มือปฏิบัติงาน การให้เช่า-ใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษ

4763
21 มิถุนายน 2562

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 69 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 40 , ผู้ชมรายเดือน 590 , ผู้ชมทั้งหมด : 9600

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย