การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
EXPRESSWAY AUTHORITY OF THAILAND

ขั้นตอนและระยะเวลาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ขั้นตอนและระยะเวลาการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒

5016
07 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลจากภาพกิจกรรม


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ยินดีให้บริการ

2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร : 02-558-9800 , 02-579-5380-9

โทรสาร : 02-561-2984 , 02-579-5205
 

ผู้ชมวันนี้ 38 , ผู้ชมเมื่อวานนี้ 49 , ผู้ชมรายเดือน 519 , ผู้ชมทั้งหมด : 9529

จัดซื้อจัดจ้าง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย