0 แสดงชุดรูปภาพ และวิดีโอ

กทพ. จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนบนทางพิเศษ เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์พร้อมยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี (๑๐ เมษายน ๒๕๖๐)

ลงเมื่อ วันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๐, เวลา ๑๔:๓๙ น.

กรณีรับชมผ่าน Mozilla Firefox คลิ้ก

ดูทั้งหมด