0 แสดงชุดรูปภาพ และวิดีโอ

กทพ. จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชน ที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (๑๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐)

ลงเมื่อ วันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๐, เวลา ๑๑:๕๗ น.

กรณีรับชมผ่าน Mozilla Firefox คลิ้ก

ดูทั้งหมด