กทพ. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช. (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

ลงเมื่อ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐, เวลา ๑๕:๔๔ น.

กรณีรับชมผ่าน Mozilla Firefox คลิ้ก

ดูทั้งหมด