กทพ. เดินหน้าอีกก้าวคว้าใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

ลงเมื่อ วันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๐, เวลา ๑๕:๔๘ น.

กรณีรับชมผ่าน Mozilla Firefox คลิ้ก

ดูทั้งหมด