โฆษณาการรณรงค์เบี่ยงซ้าย ขยับชิด ร่วมเปิดทางให้รถพยาบาลฉุกเฉิน (Emergency Ambulance Service)

ลงเมื่อ วันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๐, เวลา ๑๖:๑๕ น.

กรณีรับชมผ่าน Mozilla Firefox คลิ้ก

ดูทั้งหมด