0 แสดงชุดรูปภาพ และวิดีโอ

กทพ. ตั้งจุดบริการรับรองประชาชน ๓ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณเต้นท์บริการประชาชนของกระทรวงคมนาคม ใกล้ประตูทางเข้า-ออก หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร (๕ ธันวาคม ๒๕๕๙)

ลงเมื่อ วันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙, เวลา ๑๕:๒๙ น.

กรณีรับชมผ่าน Mozilla Firefox คลิ้ก

ดูทั้งหมด