0 แสดงชุดรูปภาพ และวิดีโอ

ผู้ว่าการ กทพ. รับมอบหนังสือแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากตัวแทนบริษัท Metropolitan Expressway จำกัด (MEX) ประเทศญี่ปุ่น (๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)

ลงเมื่อ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙, เวลา ๑๖:๓๖ น.

กรณีรับชมผ่าน Mozilla Firefox คลิ้ก

ดูทั้งหมด