0 แสดงชุดรูปภาพ และวิดีโอ

กทพ. ตั้งจุดบริการประจำเต๊นท์ให้บริการสำหรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่ ๒๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สนามหลวง (เต้นท์ที่ ๒๕)

ลงเมื่อ วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๙, เวลา ๑๐:๒๙ น.

กรณีรับชมผ่าน Mozilla Firefox คลิ้ก

ดูทั้งหมด