0 แสดงชุดรูปภาพ และวิดีโอ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ขอเสนอเรื่องจากชีวิตจริง บนทางพิเศษ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน บนทางพิเศษ โทร. 1543 เพื่อวิสัยทัศน์

ลงเมื่อ วันที่ ๒๙ เม.ย. ๒๕๕๙, เวลา ๑๕:๔๕ น.

กรณีรับชมผ่าน Mozilla Firefox คลิ้ก

ดูทั้งหมด