กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษศรีรัช ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณลานกีฬาการทางพิเศษฯ สร้างกรุงเทพแข็งแรง (ทางต่างระดับบางโคล่) (๖ กันยายน ๒๕๕๙)

ลงเมื่อ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๙, เวลา ๑๑:๒๓ น.

กรณีรับชมผ่าน Mozilla Firefox คลิ้ก

ดูทั้งหมด