กทพ. ฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษอุดรรัถยา (๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙)

ลงเมื่อ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๙, เวลา ๑๑:๑๙ น.

กรณีรับชมผ่าน Mozilla Firefox คลิ้ก

ดูทั้งหมด