กทพ. จัดการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙)

ลงเมื่อ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๙, เวลา ๑๖:๐๖ น.

กรณีรับชมผ่าน Mozilla Firefox คลิ้ก

ดูทั้งหมด